Het CULINAIRE GILDE BRABANÇONNE (CGB) is een kookclub voor amateurkoks die koken serieus nemen. Iedere avond wordt er door de leden van het Gilde een menu bereid dat, vergezeld door passende wijnen, niet zou misstaan in een goed restaurant.

Hoewel het CGB geen kookschool genoemd kan worden, is er volop de gelegenheid om kooktechnieken, smaakcombinatie, keukenbeheer en gastheerschap te leren. Voor alles geldt: door te doen leert men.

Iedere groep van gemiddeld 18 personen kookt eens per maand op een vaste avond in de week. Met uitzondering van een maand tijdens de zomervakantieperiode. Iedere avond heeft daardoor in de loop der jaren zijn eigen identiteit gekregen.
Het CGB faciliteert de avonden door middel van het beheer van het eigen restaurant en de keuken, de beschikbaarheid van wisselende en diverse maandmenu’s met bijpassende wijnen en de verdere bedrijfsvoering van de organisatie.

Onze keuken en het daarbij behorende restaurant zijn gevestigd aan de Provincialeweg 32 H
 in Veldhoven.

Er zijn enkele avonden met nog ruimte voor nieuwe leden. Lid worden kan op eigen initiatief door middel van een aanmelding aan de secretaris van het CGB (secretaris@culinairegilde.nl).
 Belangstellenden worden dan in contact gebracht van de chef van de avond waar nog ruimte voor nieuwe leden is.
 


Lid worden kan ook op uitnodiging van een van de avonden.

Voor geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om te komen proef-koken. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij de secretaris. Hij zal vervolgens al naar gelang het ontvangen verzoek om te komen proef-koken contact opnemen met de chef van de desbetreffende avond. Aan proef-koken zijn beperkte kosten verbonden en deze kunnen per avond verschillen.

Het centrale communicatiemedium voor de leden is de website. Alle wetenswaardigheden, actualiteiten en menu’s worden via de website voor de leden ontsloten. Bovendien kan via deze website gezocht worden naar recepten en wijnen, die de afgelopen tijd zijn bereid en zijn gedronken.

In beginsel staat het lidmaatschap zonder voorwaarden aan de kwaliteit en/of ervaring van de leden open voor alle belangstellenden. Wel kent het CGB een Proeve van Bekwaamheid, waarbij de leden in de gelegenheid worden gesteld om door middel van examens hun kwaliteiten te tonen. Nieuwe leden verzorgen na een proefperiode van 3 maanden zelf voor hun eigen avond een beperkte kwaliteitstest in de vorm van een amuse.

De jaarcontributie is afhankelijk van het aantal avonden dat een groep per jaar kookt. De contributie varieert tussen € 470 en € 635 per jaar. Daarnaast brengt de desbetreffende avond de kosten van de gebruikte wijnen bij de leden van deze avond in rekening. Gemiddeld genomen is dit een bedrag van ca. € 200.

Door middel van het aanklikken van deze link, krijg je een beeld van een voorbeeld-menu.